Trang Chủ Túi Phúc 1 Vạn

Túi Phúc 1 Vạn

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 17h00 ngày 22/03/2024

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Túi Phúc 1 Vạn(Không Khóa/Khóa)

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Cách Sử Dụng : 

-Cần 1 Kim Nguyên Bảo ( tiểu) đối với  Túi phúc 1 Vạn (không khóa)

-Cần 1v đồng khóa đối với Túi phúc 1 Vạn (Khóa)

 

 

II. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Túi Phúc 1 Vạn

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 10 Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/Ải 

Loại Phái

Quán Quân: 50 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Á Quân: 40 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Tứ Cường: 30 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Bát Cường: 20 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Vòng 16: 10 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

TIÊU DAO CỐC

Nhận 5 Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/ Ải 

TỐNG KIM

3000 điểm : 5 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

5000 điểm : 10 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

10000 điểm : 15 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

TRUY NÃ

Nhận 10  Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/1nhiệm vụ thành công

 

 

- Phần thưởng  Túi Phúc 1 Vạn

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 1-4
Lệnh Bài Chiến Công 1-3
Tinh Thạch [Cấp 4] 1-3
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 1-4
Rương Bí Tịch 180 2-5
Rương Trang Bị Ngựa 10-40
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-25
Dị Dung Thạch 5-25
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 100-300
Thần Khí Bảo Châu 100-300
Ấn Ký Tín Vật 100-300
Mảnh Già Lam Kinh 100-300
Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn 1
Linh Hồn Thú Cưng 100-300

 

Lưu Ý :

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm