Trang Chủ Gọp máy chủ TIỀM LONG và SỒ PHƯỢNG

Gọp máy chủ TIỀM LONG và SỒ PHƯỢNG

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TIỀM LONG SỒ PHƯỢNG vào 13H00 ngày 10/02/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TIỀM LONG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TIỀM LONG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh Nghiệm Đơn
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Già Lam Kinh
10 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ TIỀM LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TIỀM LONG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB