Trang Chủ Gọp máy chủ SIÊU PHÀM và THIÊN MA

Gọp máy chủ SIÊU PHÀM và THIÊN MA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ SIÊU PHÀM THIÊN MA vào 13H00 Chiều ngày 06/02/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ SIÊU PHÀM phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ SIÊU PHÀM được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
12000 Kinh Nghiệm Đơn
18000 Mảnh Ghép Trang Bị (9 Loại mỗi loại 2000)
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Mảnh Già Lam Kinh

50000 Luân Hồi Ấn

20000 Rương Trang Bị Ngựa

50000 Linh Hồn Thú Cưng

100 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ SIÊU PHÀM sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ SIÊU PHÀM sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB