Trang Chủ Gộp máy chủ PHÚC THIÊN và PHÁ THIÊN

Gộp máy chủ PHÚC THIÊN và PHÁ THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHÚC THIÊN PHÁ THIÊN vào 13H00 ngày 17/01/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHÚC THIÊN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ PHÚC THIÊN  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 40000
Đồng Khóa (vạn) 8000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 8000
Rương Trấn Hồn Thạch 8000
Linh Tê 400
Viên Pháo 10000
Dây Pháo 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ PHÚC THIÊN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHÚC THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - THƯ- và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB