Trang Chủ Gọp máy chủ GIÁNG MA và THÁNH HỎA

Gọp máy chủ GIÁNG MA và THÁNH HỎA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ GIÁNG MA THÁNH HỎA vào 10H00 sáng ngày 23/10/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ GIÁNG MA phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ GIÁNG MA được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
2000 Kinh Nghiệm Đơn
4500 Mảnh Ghép Trang Bị (9 Loại mỗi loại 500)
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Ấn Ký Tín Vật

- Nhân vật thuộc máy chủ GIÁNG MA sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ GIÁNG MA sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB