Trang Chủ ĐUA TOP MÁY CHỦ HƯƠNG THIÊN

ĐUA TOP MÁY CHỦ HƯƠNG THIÊN

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 16/07/2024
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm

                                                                                                                                                                                                                                               

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 6
1000 Tiền Xu
2000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh già lam kinh
200000 Mảnh Luân Hồi Ấn
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 2 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
700 Tiền Xu
1500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh già lam kinh
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 3 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
500 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
500 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 4 - 10 Rương Thần Sa (0 Dòng)
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
200 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

                                        

 Lưu Ý:
  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.            
  • Các huynh đệ có thể vào MÃ KHUYẾN MÃI tại trang đăng nhập để nhập CODE TOP              
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị 
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim